Šta je NIPT

NIPT je prenatalni skrining test koji može da se uradi najranije od navršene 10. nedelje trudnoće putem uzimanja majčine krvi. Prenatalni dijagnostički testovi poput amniocenteze i biopsije horionskih čupica dijagnostikuju prisustvo hromozomskih anomalija. Oni se uglavnom izvode kasnije u trudnoći i nose mali rizik od gubitka ploda.

Šta NIPT testira?

NIPT testovima se izoluju delovi DNA (slobodno-ćelijska DNA) u Vašoj krvi tokom trudnoće kako bi obezbedila tačna informacija o verovatnoći za hromozomsku anomaliju koja može uticati na zdravlje Vaše bebe. NIPT može da se uradi najranije od navršene 10. nedelje trudnoće i proverava najčešće hromozomske anomalije poput trizomije 21 (Down sindrom), trizomije 18 (Edvardsov sindrom), trizomije 13 (Patau sindorm), aneuploidije polnih hromozoma i mikrodeleciju DiGeorga. NIPT testovi poput Harmony® prenatalnog testa takođe imaju opciju da Vas informišu o polu Vaše bebe. 

Ko treba da razmišlja da uradi NIPT? 

Ranije je NIPT testiranje savetovano samo trudnicama koje su imale povišen rizik za hromozomske anomalije poput žena preko 35 godina života ili žena sa porodičnom istorijom za hromozomske anomalije. Danas, profesionalana udruženja kao Američko Udruženje Ginekologa i Akušera (ACOG) i Američki Koledž Medicinske Genetike i Genomike (ACMG) preporučuje lekarima da informišu svaku trudnicu bez obzira na godine ili rizik da je NIPT baziran na slobodno cirkulišućoj DNA i najpreciznija skrining opcija za trizomiju 21, trizomiju 18 i trizomiju 13.

Internacionalno Udruženje za Prenatalnu Dijagnostiku (ISPD) smatra da je odgovarajuće da se NIPT ponudi svim trudnim ženama kao primarni skrining test. 

Da li je NIPT bezbedan?

Harmony® test predstavlja neinvazivni prenatalni test (NIPT). Harmony® analizira fetalnu DNK koja se nalazi u majčinoj krvi. Za ovakvu vrstu analize hromozoma dovoljan je uzorak venske krvi majke, tako da ne postoji rizik za Vašu bebu. 

Koliko je tačan NIPT?

Upotrebom tehnologije bazirane na DNA, Harmony® prenatalni test može da identifikuje više od 99% trudnoća sa Down sindromom. Statistički skrining testovi iz krvi za Down sindrom mogu da propuste i do 15% trudnoća sa Down sindromom.