Naruči test

Procedura Harmony Testa

Kako sve to funkcioniše?
Procedura Harmony Testa

Harmony Test se može uraditi najranije u 11. nedelji trudnoće (od nedelje 10+0).

Pre sprovođenja Harmony Test-a Vaš ginekolog bi trebalo da Vam uradi ultrazvučni pregled kako bi se utvrdila gestacijska nedelja i da li se radi o jednoplodnoj ili višeplodnoj trudnoći.

Trebalo bi i da se posavetujete sa svojim lekarom koja opcija Harmony Test-a je najpogodnija za Vas, a medicinski saradnik Bio Save Lab-a će Vas takođe informisati o celokupnom Harmony Test-u.

Procedura je ilustrovana na slici ispod:

Procedura Harmony prenatalnog testa

Nakon popunjavanja Zahteva za sprovođenje analize, laborant uzima dve epruvete Vaše venske krvi, a Bio Save Lab šalje uzorke u laboratoriju u Nemačkoj. Potrebno je prosečno 3 radna dana za celokupnu analizu od prijema uzoraka u laboratoriju. Zatim, Bio Save Lab dobija rezultate od nemačke laboratorije i obaveštava Vas o nalazima.

Detaljni niz koraka je sledeći:

  1. Pacijentkinja želi da uradi Harmony Test
  2. Genetsko savetovanje
  3. Uzimanje uzorka venske krvi majke
  4. Popunjavanje Zahteva za sprovođenje analize
  5. Izvršavanje uplate
  6. Slanje uzorka u Cenata GmbH laboratoriju u Nemačkoj
  7. Sprovođenje analize u Cenata GmbH u Nemačkoj
  8. Analiza podataka i sastavljanje izveštaja nalaza od strane lekara iz Cenata GmbH
  9. Slanje rezultata Bio Save Lab-u
  10. Bio Save Lab saopštava rezultate analize pacijentkinji

Prenatalni test Harmony se sprovodi u NemačkojHarmony Test se sprovodi u laboratoriji u Nemačkoj u skladu sa nemačkim i evropskim standardima kvaliteta i zaštite podataka. Ni Vaši uzorci, ni Vaši podaci ne napuštaju Nemačku.

Preduslovi za sprovođenje Harmony Test-a

Test se može uraditi  kod svih  trudnoća, i u slučaju primene In Vitro fertilizacije (IVF), nezavisno od toga da li se radilo o doniranoj jajnoj ćeliji ili ne. Harmony Test je primenjiv i kod blizanačkih trudnoća. Ipak, stopa detekcije kod blizanačkih trudnoća iznosi 92% i s obzirom na dosadašnje podatke nije tako visoka kao kod jednoplodnih trudnoća (1,2). Utvrđivanje poremećaja polnih hromozoma (X, Y), kao što su, na primer, Tarnerov ili Klinefelterov sindrom, kod blizanaca trenutno nije moguće.

Tabela u nastavku daje pregled koje opcije Harmony Test-a je trenutno moguće sprovesti u jednoplodnoj, odnosno višeplodnoj trudnoći.

Harmony T21/18/13Harmony T21/18/13 + XY
Utvrđivanje pola (prema zahtevu)
Jednoplodna trudnoća (spontano ili pomoću IVF-a)
Blizanačka trudnoća (spontano ili pomoću IVF-a)

 

Medicinski stručni saradnik Bio Save Lab-a će Vam protumačiti izveštaj rezultata i dati Vam savete o daljem praćenju trudnoće. U slučaju pozitivnog (abnormalnog) rezultata testa, krajnja dijagnoza mora biti utvrđena amniocentezom ili biopsijom horionskih čupica, pre donošenja daljih odluka o trudnoći.

Razlozi za izostanak rezultata

U retkim slučajevima može se dogoditi da je udeo bebine DNK (cffDNA) u krvi majke relativno mali i da se iz tog razloga ne mogu dobiti rezultati. U ovakvim slučajevima naša laboratorija u Nemačkoj prvo automatski radi ponavljanje analize. Ukoliko se i pri ponavljanju ispitivanja ne dobije rezultat, Bio Save Lab Vas obaveštava o tome. Ukoliko je potrebno, moguće je u nešto kasnijoj nedelji trudnoće ponovo poslati nov uzorak krvi, shodno tome da se, kako trudnoća odmiče, sadržaj fetalne (bebine) DNK (fetalna frakcija) u majčinoj krvi povećava.

Drugi razlozi za neuspešnu analizu su npr. donirana jajna ćelija, a da mi o tome prethodno nismo bili obavešteni, zatim slučaj iščezlog blizanca, kao i nepoznate hromozomske abnormalnosti prisutne kod majke.